روزا بیخود و مسخره میگذرن.یه روز با غم،یه روز با بغض،یه روز با گریه

روز خوش نیست،اگرم باشه اینقدر تو دلت غمه که دیگه ....

امشب هم غم دارم ،هم بغض،هم گریه،

خیلی تنهام،خیلی دلتنگم.دردش وقتی بیشتر میشه که دلتنگ کسی هم نباشی

دورت پر آدم باشه ولی تنها باشی.نخوای  کسیو ببینی

خدایا خودت منو دریاب

منبع : نامه های برگشتی |دلم گرفته
برچسب ها :